Безопасен ли е за употреба Вартнер 2-ро поколение?

Да, Вартнер 2-ро поколение е безопасен за употреба, ако внимателно следвате инструкциите; все пак не препоръчваме приложението му върху деца на възраст под 4 години. Притежаващо CE маркировка и класфицирано като Клас II A медицинско изделие, което съответства на европейските разпоредби (Директива на Съвета 93/42/EEC) Вартнер 2-ро поколение е оценен от няколко научни и медицински експерти като безопасен метод за отстраняване на брадавици и веруки: “Вартнер 2-ро поколение отговаря на всички законови изисквания, които служат да се гарантира безопасността на потребителя”. г-н Дж. Слеумер – Управител на Лаборатория EUROFILL – Заандам, Холандия. Дерматолози потвърждават безопасността на Вартнер второ поколение: “Ефективността на Вартнер 2-ро поколение е сравнима с тази на класическата техника (Течен азот = метода, използван от лекарите) във всяко отношение, а замразяващият ефект, който има е подобен на този, постиган чрез течен азот, може би малко по-бавно (приложение за 20″ вместо за 3″), което смятам за по-безопасно и по-малко болезнено” д-р Дж. М. Грей – Дерматолог – Париж, Франция “Експертното мнение е, че замразяващата течност Вартнер 2-ро поколение може да се прилага от самите пациенти и поради това може да се продава свободно на масата” Д-р И.Х. Боерсман – Дерматолог – болница „Алберт Швайцер“, – Звейндрехт, Холандия
This entry was posted in . Bookmark the permalink.