Безопасна ли е за употреба Вартнер писалка против брадавици?

Да, Вартнер писалка против брадавици е безопасна за употреба, ако внимателно следвате инструкциите; все пак не препоръчваме приложението й върху деца на възраст под 4 години. Притежаващa маркировка СЕ и класфициранa като медицинско изделие, което съответства на европейските разпоредби (Директива на Съвета 93/42/EEC изменена от 2007/47/ЕЕС) Вартнер писалка против брадавици е оценена от няколко научни и медицински експерти като безопасен метод за отстраняване на брадавици и веруки.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.