Каква е разликата с Wartner писалка против брадавици?

Разликата е в по-ниската концентрация на трихлороцетна киселина в гела: Писалката за мазоли има по-малка концентрация на TCA гела в сравнение с този на Писалката за брадавици. Гелът предизвиква олющване на кожата и когато това се случи, удебелената кожа / мазол изчезва като на нейно място се формира нова здрава тъкан. Писалката е по-голяма и съдържа 4ml гел. Нанася се само веднъж дневно. Фирмените тестове сочат, че писалката постига пълно премахване на мазола в първата седмица при 85% от тестваните. Ефективна от първата седмица на приложение.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.