Какво е медицинско изделие? Каква е разликата в сравнение с лекарството?

Медицинското изделие обикновено е продукт, който работи върху или вътре в човешкото тяло, бива временно или постоянно и цели превенция, диагностика, мониторинг или лечение на заболявания. Основната разлика в сравнение с традиционните лекарства е, че медицинското изделие осъществява предимно механично въздействие, а не фармакологично, т.е. то действа успоредно или заедно с тялото Ви, вместо да влияе на химията на човешките клетки. В наши дни медицински изделия се използват за облекчаване и лечение на много тежки и хронични заболявания на сърцето, мозъка, пикочния мехур, храносмилателния тракт и т.н. и са по-ефикасни от традиционната терапия с химически молекули. Това е така, защото обикновено въздействат директно там, където тялото Ви се нуждае от помощ.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.