Какво представлява медицинско изделие? Каква е разликата с лекарствата?

Медицинско изделие е продукт, който действа външно или вътрешно в човешкия организъм с цел временна или постоянна превенция, диагноза, мониторинг и/или лечение на болест. Ключовата разлика с лекарствата е, че медицинското изделие предимно действа физично вместо фармакологично, т.е. то действа заедно с организма за разлика от лекарствата, които променят и влиаят на клетките в организма. Днес, медицински изделия се ползват за облекчаване и третиране на много тежки и/или хронични заболявания на сърцето, мозъка, пикочния мехур, хранителния тракт и т.н. Те се използват и защото действат на точното място/орган, където е нужно.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.